Jozsefattilakor.hu már nem érhető el itt, kérjük keresse fel helyette az jozsefattilakor.weebly.com-t.A magyar irodalom

Magyarország irodalma tele van fájdalommal és szépséggel

Rohn Magyar írók arcképcsarnoka

A magyar irodalom egy olyan hatalmas témakör, amelyről éveken át lehetne írni, beszélni és éveken át lehetne róla tanulni is. Rendszerébe beletartozik a líra, a dráma vagy éppen az elbeszélő irodalom is. Az első magyar irodalmi műnek az 1192 és 1195 között írt híressé vált Halotti beszéd tekinthető, amelyet mára már minden iskolásnak kívülről kell fújnia. Innen jöttek aztán a reneszánsz, barokk majd a felvilágosodás-kori irodalmi művek és írók, költők. A leginkább azonban fájdalmában és szépségében a magyarok irodalmi művészete a 19. és a 20. században teljesedett ki, ekkor már rengeteg költő és író tette fel magát a magyar művészet térképére. Itt jelentek meg olyan ismert alakok, mint Gárdonyi Géza, Arany János vagy éppen Petőfi Sándor. Hihetetlen módon ekkor kezdtek el olyan művek is megjelenni, amelyeket már műfajteremtőnek is neveznek, hiszen ekkoriban születtek az első társadalmi regények vagy éppen történelmi regények is.

A kortárs magyar irodalom

Külön meg kell említeni az 1980-as évektől kezdődő periódust, amelyet a kortárs magyar irodalom korszakának tartanak. Ekkor jelentek meg a modern kortárs versek és irodalmi művek. Az egyik leginkább ismert író, költő ebből a korszakból Varró Dániel. Itt már megjelentek modern témák, a művek modern hangvételűekké váltak és maga a költő is igyekezett úgy megfogalmazni mondanivalóját, hogy az érthető legyen akár a fiatalabb generáció számára is. Ígéretes, hogy az online világ előretörése ellenére még mindig rengeteg a kortárs író és alkotó, akik sokszor ugyan már modernebb témákban alkotnak, de alkotnak. Azaz a magyar irodalom messze van még az elsorvadástól.